Comenzi rapide de la tastatură

Mai jos sunt afişate comenzile rapide de la tastatură care se pot utiliza în Windows.

Combinaţiile de taste ale sistemului Windows

* F1: Ajutor
* CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start
* ALT+TAB: Comutare între programe deschise
* ALT+F4: Închiderea programului
* SHIFT+DELETE: Ştergerea definitivă a elementului
* Siglă Windows+L: Blocarea computerului (fără a utiliza CTRL+ALT+DELETE)

Combinaţiile de taste ale programelor Windows

* CTRL+C: Copiere
* CTRL+X: Decupare
* CTRL+V: Lipire
* CTRL+Z: Anulare
* CTRL+B: Aldin
* CTRL+U: Subliniat
* CTRL+I: Cursiv

Combinaţii modificatoare mouse/tastatură pentru obiecte Shell

* SHIFT+clic cu butonul din dreapta: Afişarea unui meniu de comenzi rapide care conţine comenzi alternative
* SHIFT+dublu clic: Executarea comenzii implicite alternative (al doilea element din meniu)
* ALT+dublu clic: Afişare proprietăţi
* SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a unui element fără a-l plasa în Coşul de reciclare

Comenzi generale de la tastatură

* F1: Pornire Ajutor Windows
* F10: Activarea opţiunilor din bara de meniu
* SHIFT+F10 Deschiderea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat (este echivalent cu clic cu butonul din dreapta pe un obiect)
* CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start (se utilizează tastele SĂGEATĂ pentru a selecta un element)
* CTRL+ESC sau ESC: Selectarea butonului Start (se apasă TAB pentru a selecta bara de activităţi sau se apasă SHIFT+F10 pentru un meniu contextual)
* CTRL+SHIFT+ESC: Deschide Manager activități Windows
* ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS: Deschiderea unei casete listă verticale
* ALT+TAB: Comutare la alt program în execuţie (se ţine apăsată tasta ALT, apoi se apasă tasta TAB pentru a vizualiza fereastra de comutare activităţi)
* SHIFT: Prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei SHIFT în timp ce se introduce un CD-ROM se evită caracteristica de executare automată
* ALT+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea meniului Sistem al ferestrei principale (din meniul Sistem se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra)
* ALT+- (ALT+cratimă): Afişarea meniului Sistem al ferestrei fiu a interfeţei pentru documente multiple (MDI) (din meniul Sistem al ferestrei MDI se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra fiu)
* CTRL+TAB: Comutare la următoarea fereastră fiu a programului interfaţă pentru documente multiple (MDI)
* ALT+literă subliniată din meniu: Deschiderea meniului
* ALT+F4: Închiderea ferestrei curente
* CTRL+F4: Închiderea ferestrei curente de interfaţă pentru documente multiple (MDI)
* ALT+F6: Comutare între mai multe ferestre din acelaşi program (de exemplu, atunci când este afişată caseta de dialog Notepad Căutare, ALT+F6 comută între caseta de dialog Căutare şi fereastra principală Notepad)

Comenzi rapide pentru obiecte Shell şi foldere generale/Explorator Windows
Pentru un obiect selectat:

* F2: Redenumirea obiectului
* F3: Găsirea tuturor fişierelor
* CTRL+X: Decupare
* CTRL+C: Copiere
* CTRL+V: Lipire
* SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a selecţiei, fără a deplasa elementul în Coşul de reciclare
* ALT+ENTER: Deschidere proprietăţi pentru obiectul selectat

Pentru a copia un fişier
Se apasă şi se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se glisează fişierul în alt folder.
Pentru a crea o comandă rapidă
Se apasă şi se ţin apăsate tastele CTRL+SHIFT în timp ce se glisează un fişier în desktop sau într-un folder.

Control pentru comenzi rapide/folder general

* F4: Selectarea casetei Salt la alt folder şi deplasarea în intrările din casetă (dacă bara de instrumente este activă în Exploratorul Windows)
* F5: Reîmprospătarea ferestrei curente
* F6: Deplasarea prin panourile din exploratorul Windows
* CTRL+G: Deschiderea instrumentului Go to folder (numai în Windows Explorer din Windows 95)
* CTRL+Z: Anularea ultimei comenzi
* CTRL+A: Selectarea tuturor elementelor din fereastra curentă
* BACKSPACE: Comutarea la folderul părinte
* SHIFT+clic+butonul Închidere: Pentru foldere, închiderea folderului curent şi a tuturor folderelor părinte

Controlul structurii arborescente Explorator Windows

* * din minitastatura numerică: Extindere completă sub selecţia curentă
* + din minitastatura numerică: Extinderea selecţiei curente
* - din minitastatura numerică: Restrângerea selecţiei curente.
* SĂGEATĂ LA DREAPTA: Extinderea selecţiei curente dacă nu este extinsă sau, dacă este extinsă, deplasarea la primul fiu al acesteia
* SĂGEATĂ LA STÂNGA: Restrângerea selecţiei curente dacă este extinsă sau, dacă nu este extinsă, deplasarea la părintele acesteia

Controlul proprietăţilor

* CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Deplasarea prin filele de proprietăţi

Comenzi rapide de accesibilitate

* Apăsarea de cinci ori a tastei SHIFT: Comutare între activarea şi dezactivarea TasteAdezive
* Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei SHIFT din dreapta, timp de opt secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteFiltrare
* Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei NUM LOCK, timp de cinci secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteComutare
* ALT stânga+SHIFT stânga+NUM LOCK: Comutare între activare şi dezactivare TasteMaus
* ALT stânga+SHIFT stânga+PRINT SCREEN: Comutare între activare şi dezactivare contrast puternic

Taste Microsoft Natural Keyboard

* Siglă Windows: Meniul Start
* Siglă Windows+R: Caseta de dialog Executare
* Siglă Windows+M: Minimizare totală
* SHIFT+Siglă Windows+M: Anulare minimizare totală
* Siglă Windows+F1: Ajutor
* Siglă Windows+E: Explorator Windows
* Siglă Windows+F: Găsire fişiere sau foldere
* Siglă Windows+D: Minimizare totală a ferestrelor deschise şi afişare desktop
* CTRL+Siglă Windows+F: Găsire computer
* CTRL+Siglă Windows+TAB: Deplasarea focalizării de la Start la bara de instrumente Lansare rapidă, la bara de stare a sistemului (se utilizează SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a deplasa focalizarea la elementele din bara de instrumente Lansare rapidă şi bara de stare a sistemului)
* Siglă Windows+TAB: Circulare prin butoanele barei de activităţi
* Siglă Windows+Break: Caseta de dialog Proprietăţi sistem
* Tasta Application Afişarea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat

Microsoft Natural Keyboard instalată cu software IntelliType

* Siglă Windows+L: Logoff Windows
* Siglă Windows+P: Pornire Manager imprimante
* Siglă Windows+C: Deschidere Panou de control
* Siglă Windows+V: Pornire Clipboard
* Siglă Windows+K: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi tastatură
* Siglă Windows+I: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi mouse
* Siglă Windows+A: Pornire Opţiuni de accesibilitate (dacă sunt instalate)
* Siglă Windows+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea listei de taste de comenzi rapide Microsoft IntelliType
* Siglă Windows+S: Comutare între activare şi dezactivare CAPS LOCK

Comenzile de la tastatură pentru casete de dialog

* TAB: Deplasare la următorul control din caseta de dialog
* SHIFT+TAB: Deplasare la controlul anterior din caseta de dialog
* BARĂ DE SPAŢIU: În cazul în care controlul curent este un buton, clic pe buton. În cazul în care controlul curent este o casetă de selectare, comută selectarea. În cazul în care controlul curent este o opţiune, selectează opţiunea.
* ENTER: Echivalent cu clic pe butonul selectat (butonul conturat)
* ESC: Echivalent cu clic pe butonul Revocare
* ALT+literă subliniată din elementul casetei de dialog: Deplasare la elementul corespunzător

SE APLICĂ LA:

* Windows Server 2008 Datacenter
* Windows Server 2008 Enterprise
* Windows Server 2008 Standard
* Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
* Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
* Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
* Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
* Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
* Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
* Microsoft Windows 2000 Server
* Microsoft Windows Millennium Edition
* Microsoft Windows 98 Second Edition
* Microsoft Windows 98 Standard Edition
* Microsoft Windows 95
* Windows Vista Business
* Windows Vista Enterprise
* Windows Vista Home Basic
* Windows Vista Home Premium
* Windows Vista Starter
* Windows Vista Ultimate
* Microsoft Windows XP Home Edition
* Microsoft Windows XP Professional
* Microsoft Windows XP Starter Edition
* Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License